A  K  T  I  V  I  T  E  T  E  R  -   h ö s t e n   2 0 1 7



sist uppdaterad: 29 augusti, 2017







S T U D I E C I R K L A R   F Ö R   M E D L E M M A R

Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Teatergrupp
Måndagar

15.30-17.45 Gratis för medlemmar Linda Pettersson
mob: 073-905 40 69
Målarcirkel
Fritt skapande utifrån sina egna förutsättningar i valfri teknik, blandat med övningar, till exempel att öva upp seendet.
Tisdagar

9.30-15.00 Gratis för medlemmar Jill Eriksson
mob: 073-943 83 32
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Ny inspiration till ditt yogautövande!

Som vanligt gör vi fantastiska yogapass och meditationer från kundaliniyogans tradition. Du får samtidigt inspiration att få mer glädje av yogan i vardagen.
T.ex. genom att prova egen daglig träning eller ett yogiskt recept.
Onsdagar
start 11 jan
v2-20 (ej v15)
16.00-17.30 Gratis för medlemmar Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17


Hör av dig till Roland om du vill vara med.
Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har nu varit aktiv i ca en månad och kommer att hålla på till början av oktober, med uppehåll från midsommar till början av augusti. De tar hand om bärbuskar, fruktträd och perenner i Verkstans trädgård. De snickar odlingslådor, odlar grönsaker, blommor och kryddor. Under arbetets gång får du lära dig om förodling, sådd, plantering gödsling, ogräsrensning, skadegörare m.m. Det är gemensam fikapaus och gruppen äter en enkel lunch tillsammans efteråt. Den som vill fortsätter arbetet på eftermiddagen.
Fredagar
09.45-12.00 Gratis för medlemmar Anders Jacobsson och Ylva Andersson.

Välkommen med anmälan eller frågor till Anders Jacobsson, 070-647 89 32.
Fredagsbad
Medlemmar får bada på Actic Centralbadet på föreningens bekostnad. Då måste ett särskilt badkort visas vid badentrén. Badkort utfärdas på Valegården på kansliet.
Fredagar
07.00-17.00 Gratis för medlemmar
Mantra
En av kundaliniyogans gåvor är dess djupa kunskap om hur vi genom att använda mantra kan komma i harmoni med oss själva och omvärlden. Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att vara med och ljuda/sjunga vackra, kraftfulla och effektiva mantran.

Ta gärna med instrument och var med att kompa!
Fredagar

4 gånger:
24/2, 24/3, 28/4 och 19/5
17.00-18.00 100 kr/gång
kontant eller swish

Gratis för medlemmar
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17


Hör av dig till Roland om du vill vara med.



* Våra studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Besök Valegården! För att få aktuell information om våra verksamheter och annat är besök på Valegården oslagbara – och trevliga. Där träffar du också andra medlemmar som kan berätta om cirklarna mm.


S T U D I E C I R K L A R   I   A N N A N   R E G I
Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Dragarbrunns Konstnärsklubb
Cirkeln är öppen för alla som vill måla på egen hand. Ingen lärarledd-undervisning men gruppen kan ge dig tips och inspiration att utveckla ditt måleri.
Måndagar 18.00-21.00 Per Tärnström
tel: 018-32 37 90
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Ny inspiration till ditt yogautövande!

Som vanligt gör vi fantastiska yogapass och meditationer från kundaliniyogans tradition. Du får samtidigt inspiration att få mer glädje av yogan i vardagen.
T.ex. genom att prova egen daglig träning eller ett yogiskt recept.
Onsdagar
start 11 jan
v2-20 (ej v15)
18.00-19.30 1 960 kr
prova-på 100 kr
(10% rabatt för arbetslösa och studenter)
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
NA Lördagar 13.00-14.00 frivilligt bidrag
Bruno Grönings vänkrets
Informationsföredrag med temat:
Hjälp och helande på andlig väg genom Bruno Grönings lära.
Söndagar 3/9, 15/10, 26/11 13.00-14.30

frivilligt bidrag





 S O C I A L S T Y R E L S E P R O J E K T E T   2 0 1 7
  Öppen Scen  

En av de aktiviteter vi tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var Öppen Scen i större skala. Lördagen den 10 juni är det dags – då kör vi Öppen Scen kl. 15.00-18.00 på Verkstan/Valegården. Inbjudan att medverka går ut även via Brukarnätverket och vi hoppas få se några nya förmågor på scenen.

Vill du delta i arbetet med Öppen Scen-förberedelserna – baka och frysa in bullar under kommande veckor eller hjälpa till med städning av kök och toalett före, under och efter evenemanget
kontakta Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .

Öppen Scen börjar igen den 2 september. Mer detaljerad information om den finns här: .


  Segelbåten  

En annan aktivitet vi särskilt tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var renovering av den segelbåt Verkstan fick som gåva i höstas. Vi har en båtplats vid Ekolnsnäs som väntar...

Det primära just nu är att skrapa och måla den del som ligger under vattenlinjen. Därefter kan båten sjösättas och fortsatt renovering kan ske ute på Ekolnsnäs.

Intresserad? Hör av dig till Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .


  Stenugnsbakning  

I den röda längan på Valegården finns en fungerande stenugn. Louise kommer att hålla en kurs för dem som vill lära sig använda den samt förmedla denna kunskap vidare till andra efter kursens slut.

Kursinnehåll: elda, sätta deg, baka ut, grädda brödet, torghandel. Disk och städning efter baket ingår. Maximalt antal deltagare är fyra personer, först till kvarn gäller.

Kursen startar torsdagen den 1 juni och pågår i tre veckor med två ”lektioner” i veckan – torsdagar kl. 15.30-20.00 och lördagar kl. 9.00-14.00.

Anmäl dig till Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: , senast söndagen den 28 maj.


  Trädgårdsgruppen  

Trädgårdsgruppen träffas fredagar 9.45-12.00. Under arbetets gång får du lära dig om förodling, sådd, plantering gödsling, ogräsrensning, skadegörare m.m. Visst snickeriarbete kan också förekomma emellanåt.

Det är gemensam fikapaus och gruppen äter en enkel lunch tillsammans efteråt. Den som vill fortsätter arbetet på eftermiddagen.

Kursledare är Anders Jacobsson och Ylva Andersson.

Välkommen med anmälan eller frågor till Anders Jacobsson, 070-647 89 32.


  Handarbetscafé  

Handarbetscaféet träffas tisdagar kl 15 till 19. Kom när du vill mellan kl 15 och 19.
Fika serveras kl 16, och är gratis de första gångerna.
Du är lika välkommen oavsett om du är proffs eller nybörjare!

Gratis för medlemmar

Ledare: Tina Kahn, mob: 070-765 89 41, epost:

V Ä L K O M M E N !



 V E G E T A R I S K A   L U N C H E R
Styrelsen diskuterar olika lösningar för luncher under hösten.
Vi återkommer i frågan så snart beslut är fattat.



 L Ö R D A G S F I K A
Lördagsfika får gärna hållas av medlemmar! kl 14.00 - 16.30.
Kostnad: 20 kr.
OBS! Serveringen slutar kl. 16.30.

H j ä r t l i g t   V ä l k o m n a !



Ö P P E N   S C E N
Öppen scen börjar igen på lördagen den 2 september, 2017.

Innan sommaren tackar för sig kör vi ytterligare ett ”Öppen Scen” i trädgårdsmiljö, kl 14.00-16.00 på Valegårdens utescen och temat är... "Höstfritt Tema". Om det regnar finns det en scen iordningställd inomhus i Caféet.
Som vanligt fritt fram att äntra scenen och dansa, sjunga, spela eller vadduvill!

Anmäl gärna på förhand till Patrik: eller ring 076-240 23 01.
Scenen är fri och gratis och Verkstans sedvanliga lördagsfika serveras för en ynka tjuga.
Plus bullar bakade av Solveig.

Välkommen!



H Y R E S G Ä S T E R
Hjärnkoll i Uppsalalän organiserar ny verksamhet. Dom hyr lokal högst upp i stora huset.
Kontakt person: Kiki Alfredsson    mob: 076-790 95 68
Hemsida:



Ulf Enhörning hyr ateljé högst upp i lilla huset.



  Lokalbokningar  

Du som vill boka lokal på Valegården – Ateljén, Caféet, Köket eller Behandlingsrummet, ska i fortsättningen göra det via Verkstans kontor. Det kan ske på följande sätt: e-post till eller genom telefon 018-12 44 09 (svarare finns).

Om du befinner dig på Verkstan finns det också pappersblanketter att använda sig av som kan lämnas i kansliets postfack om kontoret är obemannat.



K O M M A N D E   E V E N E M A N G
  Medlemsmöte söndagen 10 september 

Dagen efter Kulturnatten är det medlemsmöte på Valegården, kl. 14.00. Kallelse kommer en vecka innan.




S T Ä D D A G A R
Ingen planerad.



U T F L Y K T E R
Ingen planerad.





verkstanrsmh.com