A  K  T  I  V  I  T  E  T  E  R  -   v å r e n   2 0 1 8sist uppdaterad: 15 januari, 2018S T U D I E C I R K L A R   F Ö R   M E D L E M M A R

Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Teater med improvisation
Med nyfikenhet och utforskande som ledord tar vi oss an övningarna och lekar. Det finns inget rätt eller fel bara man antar övningsuppgiften till 100%. Det skapar närvaro och avspänning och en hel del skratt. Allt kan hända. Kom och prova! I gruppen använder vi oss av Viola Spolins övningar.

För frågor och anmälan:
Måndagar
20 tillfällen, 15/1 till 18/6 (ej 19/2, 2/3, 30/4)
15.30-17.45 Gratis för medlemmar Linda Pettersson
mob: 073-905 40 69
Målarcirkel
Fritt skapande utifrån sina egna förutsättningar i valfri teknik, blandat med övningar, till exempel att öva upp seendet.
Tisdagar
start: 16/01
9.30-15.00 Gratis för medlemmar Jill Eriksson
mob: 073-943 83 32
Social Redovisning
Välkommen till en studiecirkel om social redovisning för Verkstans medlemmar. Vi arbetar med ett bra verktyg som utvecklats av Kooperativens intresseorganisation SKOOPI. Första planeringsträffen tisdagen 14 november kl 18.30-20.30.För att underlätta för sociala arbetskooperativ att utveckla och redovisa samhällsnytta har SKOOPI tagit fram en handbok. Visorek är en metod som bidrar till en gemensam process i kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utvecklas. Metoden är uppdelad i sex steg och kan med fördel följa verksamhetsåret och göras flera gånger.

VISOREK fungerar som en studiehandledning där vi mycket praktiskt undersöker hur vårt projekt genomför det vi vill från hjärtat till produktens leverans. Däremellan har vi organisationen, samarbetspartners och olika metoder.

hälsar Kurt W Nyberg
Tisdagar
start 14/11

18.30-20.30 Gratis för medlemmar Kurt W Nyberg
Talcirkel
Talcirkel/sharing
Onsdagar

14.00-15.45 Gratis för medlemmar
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
10/1 - 16/5
ej 4/4
16.00-17.30 Gratis för medlemmar Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17


Hör av dig till Roland om du vill vara med.
Gruppmeditation
Torsdagar
11.45-12.30 Gratis för medlemmar
Somatics
Somatics är en behaglig och effektiv rörelseform. Den består av långsamma och mjuka rörelser vilka skapar avslappning och ökad cirkulation i kroppen. Detta minskar i sin tur smärta, förbättrar rörligheten och möjliggör läkning. Du får lära dig om din egen kropp genom rörelse.Ingen människa ska behöva ha smärta och stelhet i sin kropp. I vårt samhälle finns en tro att vi blir stelare och får mer ont ju äldre vi blir, men egentligen kan vi hålla oss smidiga och smärtfria genom hela livet. Även smärtor och andra problem vi föds med går att läka och/eller lindra. Med rätt verktyg kan du läka dig själv.Övningarna genomförs liggande på golvet eller sittande på en stol om du har svårt att komma ner på golvet. Klä dig i plagg du trivs i och som du kan röra dig fritt i.
Torsdagar 12/10, 19/10, 26/10
17.00-18.00 Gratis för medlemmar Amanda Aaro
mob: 070-344 13 34)
Fredagsbad
Medlemmar får bada på Actic Centralbadet på föreningens bekostnad. Då måste ett särskilt badkort visas vid badentrén. Badkort utfärdas på Valegården på kansliet.
Fredagar
07.00-17.00 Gratis för medlemmar
Mantrasång
Vi ljudar/sjunger mantran från kundaliniyogans tradition. Det kan ge flera positiva effekter och upplevelser av välbefinnande. Knytisfika efteråt för de som vill.

Föranmälan: eller 073-807 83 17.
Drop-in på obokade platser.
Fredagar 2/3, 6/4, 4/5, 25/5
17:00-18:00 100 kr/gång
kontant eller swish

Gratis för medlemmar
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17


Hör av dig till Roland om du vill vara med.
Open Heart Jam/Konsertkväll
Alla välkomna (både medlemmar & andra) på återkommande event med Arvid & Eva.

Konsertkväll - varannan fredag
start: 26/01, kl 18-24

Open Heart Jam - varannan fredag
start: 02/02, kl 18-20
Fredagar
18:00-20:00 Gratis för medlemmar Eva Dunder och
Arvid Nehlin
Dans, Akroyoga m.m.
Olika work-shops (dans, akroyoga m.m.)
Söndagar start 19/11
olika starttider Gratis för medlemmar* Våra studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Besök Valegården! För att få aktuell information om våra verksamheter och annat är besök på Valegården oslagbara – och trevliga. Där träffar du också andra medlemmar som kan berätta om cirklarna mm.


S T U D I E C I R K L A R   I   A N N A N   R E G I
Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Dragarbrunns Konstnärsklubb
Cirkeln är öppen för alla som vill måla på egen hand. Ingen lärarledd-undervisning men gruppen kan ge dig tips och inspiration att utveckla ditt måleri.
Måndagar 18.00-21.00 Per Tärnström
tel: 018-32 37 90
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
6/9 - 13/12
ej 1/11
18.00-19.30 1350 kr (9 ggr)
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
NA Lördagar 13.00-14.00 frivilligt bidrag
Bruno Grönings vänkrets
Informationsföredrag med temat:
Hjälp och helande på andlig väg genom Bruno Grönings lära.
Söndagar 3/9, 15/10, 26/11 13.00-14.30

frivilligt bidrag

 S O C I A L S T Y R E L S E P R O J E K T E T   2 0 1 7
  Öppen Scen  

En av de aktiviteter vi tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var Öppen Scen i större skala. Lördagen den 10 juni är det dags – då kör vi Öppen Scen kl. 15.00-18.00 på Verkstan/Valegården. Inbjudan att medverka går ut även via Brukarnätverket och vi hoppas få se några nya förmågor på scenen.

Vill du delta i arbetet med Öppen Scen-förberedelserna – baka och frysa in bullar under kommande veckor eller hjälpa till med städning av kök och toalett före, under och efter evenemanget
kontakta Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .

Öppen Scen börjar igen den 2 september. Mer detaljerad information om den finns här: .


  Segelbåten  

En annan aktivitet vi särskilt tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var renovering av den segelbåt Verkstan fick som gåva i höstas. Vi har en båtplats vid Ekolnsnäs som väntar...

Det primära just nu är att skrapa och måla den del som ligger under vattenlinjen. Därefter kan båten sjösättas och fortsatt renovering kan ske ute på Ekolnsnäs.

Intresserad? Hör av dig till Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .


  Stenugnsbakning  

I den röda längan på Valegården finns en fungerande stenugn. Louise kommer att hålla en kurs för dem som vill lära sig använda den samt förmedla denna kunskap vidare till andra efter kursens slut.

Kursinnehåll: elda, sätta deg, baka ut, grädda brödet, torghandel. Disk och städning efter baket ingår. Maximalt antal deltagare är fyra personer, först till kvarn gäller.

Kursen startar torsdagen den 1 juni och pågår i tre veckor med två ”lektioner” i veckan – torsdagar kl. 15.30-20.00 och lördagar kl. 9.00-14.00.

Anmäl dig till Mari-Anne, tel kontoret 018-12 44 09 eller per epost: , senast söndagen den 28 maj.


  Trädgårdsgruppen  

Trädgårdsgruppen träffas fredagar 9.45-12.00. Under arbetets gång får du lära dig om förodling, sådd, plantering gödsling, ogräsrensning, skadegörare m.m. Visst snickeriarbete kan också förekomma emellanåt.

Det är gemensam fikapaus och gruppen äter en enkel lunch tillsammans efteråt. Den som vill fortsätter arbetet på eftermiddagen.

Kursledare är Anders Jacobsson och Ylva Andersson.

Välkommen med anmälan eller frågor till Anders Jacobsson, 070-647 89 32.


  Handarbetscafé  

Handarbetscaféet träffas tisdagar kl 15 till 19. Kom när du vill mellan kl 15 och 19.
Fika serveras kl 16, och är gratis de första gångerna.
Du är lika välkommen oavsett om du är proffs eller nybörjare!

Gratis för medlemmar

Ledare: Tina Kahn, mob: 070-765 89 41, epost:

V Ä L K O M M E N ! V E G E T A R I S K A   L U N C H E R
Det blir lunch nu i veckan måndag till onsdag (15-17 jan) av Gunnar Nilsson och Mowla Khan.
Inget är klart för lunchen under vårterminen annars, men nu till veckan är det indisk mat som erbjuds :).

Det är osäkert när Hjärnkollsoppan (torsdagar) "går igång". L Ö R D A G S F I K A
Frivilliga fikavärdar efterlyses (meddela Torgny), du får 100 kr för nöjet att duka fram fika åt dina vänner.

kl 14.00 - 16.30.
Kostnad: 20 kr.
OBS! Serveringen slutar kl. 16.30.

Dock är lördagsfikat inställt 23 och 30 december, men det vägs upp med förstärkt fika kl 14-17 på julafton och nyårsafton. H j ä r t l i g t   V ä l k o m n a !Ö P P E N   S C E N
Öppen Scen är mellan kl. 18.00 och 21.30, normalt på första lördagen i månaden.

   Lördagen den 14 oktober. Tema: DANS
   Lördagen den 4 november. Tema: KRIG
   Lördagen den 2 december. HÅRT TEMA

Ställ dig på scenen, själv eller tillsammans med någon, dansa, sjung, spela, berätta eller vad du vill! Tid 2-10 minuter. Anmäl dig till Patrik på eller ring 076-240 23 01. Vegetarisk middag inkl. kaffe & dessert för 50 kr serveras kl. 19.00-20.00. Föranmälda bidrag & volontärer som gör en bra insats med städ och disk efteråt får middagen gratis! Oanmälda artister betalar 20 kr.

Hjärtligt Välkommen!H Y R E S G Ä S T E R
Jocke och Henrik hyr lokal högst upp i lilla huset.Ulf Enhörning hyr ateljé högst upp i lilla huset.  Lokalbokningar  

Du som vill boka lokal på Valegården – Ateljén, Caféet, Köket eller Behandlingsrummet, ska i fortsättningen göra det via Verkstans kontor. Det kan ske på följande sätt: e-post till eller genom telefon 018-12 44 09 (svarare finns).

Om du befinner dig på Verkstan finns det också pappersblanketter att använda sig av som kan lämnas i kansliets postfack om kontoret är obemannat.K O M M A N D E   E V E N E M A N G
Torsdag 25 januari ordnar Kurt och IFS soppa kl 17 och filmvisning kl 17:30 med efterföljande diskussion.
Filmen Mamman, flickan och demonerna av Susanne Osten handlar om shizofreni.
Det är IFS (Intresseföreningen för schizofreni/Schizofreniförbundet) i Uppsala och riksförbundet som arrangerar.

Föranmälan till Kurt, 073-073 46 52.
S T Ä D D A G A R
Inget planeratU T F L Y K T E R
Inget planerat

verkstanrsmh.com