A  K  T  I  V  I  T  E  T  E  R  -   v å r e n   2 0 1 8sist uppdaterad: 15 februari, 2018S T U D I E C I R K L A R   F Ö R   M E D L E M M A R

Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Målarcirkel
Fritt skapande utifrån sina egna förutsättningar i valfri teknik, blandat med övningar, till exempel att öva upp seendet.
Tisdagar
start: 16/01
9.30-15.00 Gratis för medlemmar Jill Eriksson
mob: 073-943 83 32
Teater med improvisation
Med nyfikenhet och utforskande som ledord tar vi oss an övningarna och lekar. Det finns inget rätt eller fel bara man antar övningsuppgiften till 100%. Det skapar närvaro och avspänning och en hel del skratt. Allt kan hända. Kom och prova! I gruppen använder vi oss av Viola Spolins övningar.

För frågor och anmälan:
Måndagar
20 tillfällen, 15/1 till 18/6 ej 19/2, 2/3, 30/4
15.30-17.45 Gratis för medlemmar Linda Pettersson
mob: 073-905 40 69
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
10/1 - 16/5
ej 4/4
16.00-17.30 Gratis för medlemmar Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
Fredagsbad
Medlemmar får bada på Actic Centralbadet på föreningens bekostnad. Då måste ett särskilt badkort visas vid badentrén. Badkort utfärdas på Valegården på kansliet.
Fredagar
07.00-17.00 Gratis för medlemmar
Mantrasång
Vi ljudar/sjunger mantran från kundaliniyogans tradition. Det kan ge flera positiva effekter och upplevelser av välbefinnande. Knytisfika efteråt för de som vill.

Föranmälan: eller 073-807 83 17.
Drop-in på obokade platser.
Fredagar 2/3, 6/4, 4/5, 25/5
17:00-18:00 100 kr/gång
kontant eller swish

Gratis för medlemmar
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
Konsert/Open Heart Jam
Varannan fredagkväll (jämna veckor) är det konsert från kl 18 med vegetarisk mat för 50 kr.

Och varannan fredagkväll (udda veckor) är det Open Heart Jam kl 18:30.
Fredagar Konsert:
jämna veckor

Open Heart Jam:
udda veckor

Konsert:
18:00-23:00

Open Heart Jam:
18:30-21:00
frivillig donation
kontant eller swish
Eva Dunder och
Arvid Nehlin* Våra studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Besök Valegården! För att få aktuell information om våra verksamheter och annat är besök på Valegården oslagbara – och trevliga. Där träffar du också andra medlemmar som kan berätta om cirklarna mm.


S T U D I E C I R K L A R   I   A N N A N   R E G I
Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Dragarbrunns Konstnärsklubb
Cirkeln är öppen för alla som vill måla på egen hand. Ingen lärarledd-undervisning men gruppen kan ge dig tips och inspiration att utveckla ditt måleri.
Måndagar 18.00-21.00 Per Tärnström
tel: 018-32 37 90
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
10/1 - 16/5
ej 4/4
18.00-19.30 1350 kr (9 ggr)
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
NA Lördagar 13.00-14.00 frivilligt bidrag

 S O C I A L S T Y R E L S E P R O J E K T E T   2 0 1 7
  Öppen Scen  

En av de aktiviteter vi tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var Öppen Scen i större skala.

Vill du delta i arbetet med Öppen Scen-förberedelserna – baka och frysa in bullar under kommande veckor eller hjälpa till med städning av kök och toalett före, under och efter evenemanget
ring 018-12 44 09 eller eposta: .

Mer detaljerad information om den finns här: .


  Segelbåten  

En annan aktivitet vi särskilt tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var renovering av den segelbåt Verkstan fick som gåva hösten 2016.

Det primära just nu är att skrapa och måla den del som ligger under vattenlinjen. Därefter kan båten sjösättas och fortsatt renovering kan ske ute på Ekolnsnäs.

Intresserad? Ring kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .


V Ä L K O M M E N ! V E G E T A R I S K A   L U N C H E R
Gunnar och hans vän Mowla från Bangladesh ska laga lunch på torsdag och fredag (15-16 feb). Kom och ät!

Föreningens starka ambition är att det alltid ska vara lunch måndag till onsdag, och om ordinarie kock är borta ordnar vi en ersättare. Vi passar nu på att tacka Jocke som lagat goda luncher under Louises sjukfrånvaro. Nu är Louise bättre och kommer tillbaka som lunch-kock och handledare nästa vecka, måndag till onsdag (19-21 feb).

Allt detta för endast 40 kr. Eller gratis för volontärer som jobbar minst en timmeKom och ät!

Det är osäkert när Hjärnkollsoppan (torsdagar) "går igång". L Ö R D A G S F I K A
Frivilliga fikavärdar efterlyses (meddela Torgny), du får 100 kr för nöjet att duka fram fika åt dina vänner.

kl 14.00 - 16.30.
Kostnad: 20 kr.
OBS! Serveringen slutar kl. 16.30.

H j ä r t l i g t   V ä l k o m n a !Ö P P E N   S C E N
Öppen Scen är mellan kl. 18.00 och 21.30

Lördagen den 10 februari. Tema: HOPP

Ställ dig på scenen, själv eller tillsammans med någon, dansa, sjung, spela, berätta eller vad du vill! Tid 2-10 minuter. Anmäl dig till Patrik på eller ring 076-240 23 01. Vegetarisk middag inkl. kaffe & dessert för 50 kr serveras kl. 19.00-20.00. Föranmälda bidrag & volontärer som gör en bra insats med städ och disk efteråt får middagen gratis! Oanmälda artister betalar 20 kr.

Hjärtligt Välkommen!H Y R E S G Ä S T E R
Jocke och Henrik hyr lokal högst upp i lilla huset.Ulf Enhörning hyr ateljé högst upp i lilla huset.  Lokalbokningar  

Du som vill boka lokal på Valegården – Ateljén, Caféet, Köket eller Behandlingsrummet, ska i fortsättningen göra det via Verkstans kontor. Det kan ske på följande sätt: e-post till eller genom telefon 018-12 44 09 (svarare finns).

Om du befinner dig på Verkstan finns det också pappersblanketter att använda sig av som kan lämnas i kansliets postfack om kontoret är obemannat.K O M M A N D E   E V E N E M A N G
  Verkstans årsmöte, söndag 25 februari  

Styrelsen har bokat datum för Verkstans årsmöte. Det blir söndag 25 februari kl 14, ordentlig kallelse kommer senare. Har ni någon motion så skicka den till .

Under punkt 15 finns ett förslag från styrelsen om att ha färre antal medlemsmöten under året. Diverse handlingar såsom årsberättelse kommer att finnas tillgängligt på Valegården.

Förslag till ärendelista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av protokollförare.
6. Val av två justerare tillika rösträknare.
7. Fastläggande av ärendelista/dagordning.
8. Behandling av verksamhetsberättelse 2017.
9. Behandling av revisionsberättelsen 2017.
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
11. Förslag till verksamhetsplan 2018.
12. Fastställande av medlemsavgift för 2018.
13. Fastställande av rese-, traktamentsersättning och ev. övriga ersättningar.
14. Fastställande av budget.
15. Motioner samt förslag från styrelsen.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter, antalet styrelseledamöter, samt val av ersättare.
18. Val av två revisorer samt två revisorsersättare.
19. Val av ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse.
20. Val av eventuell övrig representation.
21. Val av valberedning, senaste mandatperioden.
22. Övriga frågor.
23. Mötets avslutande.

VÄLKOMNA!!!!!


  Konsert/Open Heart Jam  

Konsertkväll varannan fredag (jämna veckor) från kl 18.00 med vegetarisk mat för 50 kr.
Open Heart Jam varannan fredag (udda veckor) från kl 18.30.
Arrangeras av Eva Dunder och Arvid Nehlin.

Hjärtligt Välkommen!


  Kurs i Verkstans kök  

På söndag eftermiddag 11/2 med start kl 14 håller Gunilla Wahlberg kurs i Verkstans kök. Det handlar om de fantastiska möjligheter som finns att göra egna produkter för Hud, Hem och Hälsa av det vi redan har i skafferiet.Det är inte bara nära till hands - det blir billigt och lika effektivt som de vi köper. Tandkräm, deo, hudkräm, schampo, balsam, hårgelé, torrschampo, kalkrengörare, allrengöring - listan kan bli oändligt lång. Det bästa av allt är att det hemgjorda innehållet är fritt från gifter. Inga parabener, ftalater, triclosan eller andra hormonstörande ämnen. Vilken frihet!På söndag träffas vi i Verkstans kök kl 14-16 och botaniserar och provar på. Jag berättar om mina erfarenheter av tillverkning. Ta med en liten burk eller två. En liten aloeplanta ingår.

Investering: 100 kr för Verkstanmedlemmar. (300 kr för övriga), pengar du snabbt kommer att tjäna in på egen tillverkning.

Anmälan via sms till Gunilla, 0706398381.
S T Ä D D A G A R
Inget planeratU T F L Y K T E R
Inget planerat

verkstanrsmh.com